Nye medlemmer

Vi vil meget gerne have nye medlemmer til klubben.
Mere info og indmelding kan ske ved henvendelse til vores formand Johnnie Skov.

I klubben lægger vi stor vægt på sikkerhed, godt kammeratskab og masser af gode oplevelser, når vi tager på ture.

Dykkerflag sættes op, så både/skibe er informeret om at holde afstand til dykkere i vandet.
Dykkerleder holder udkig og noterer neddykning / ankomst til overfladen.
Vi har bla. oxyboks med på ture, så vi kan sætte hurtigt ind hvis uheldet skulle være ude.
debriefing.

Efter hvert dyk samles vi til en kort evaluering af dagens dyk inden dykkerstedet forlades.
Vi omtaler kort dykkerlederens, eventuelt stanby-dykker, bådføres og dykkernes oplevelser af dagens dyk.

For at undgå uheldige hændelser på vores ture, anvender vi den erfaring der er.
Dansk Sportsdykker Forbund udgiver hver år en beretning over de hændelser der er sket og som andre kan lære af.
Du kan finde oversigten her.
Det Engelske forbud BSAC udgiver også en oversigt over deres hændelser som kan læses her.

Efter dykket bruger vi lidt tid på at spise den medbragte mad, en kage til kaffen eller starte grillen.