Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig eleven har, før der udstedes et 3-stjernet CMAS dykkercertifikat.
Kursisten skal kunne anvende al relevant flaskedykkerudstyr sikkert og korrekt til dykning med dekompressionsstop på dybder til maksimalt 56 meter på luft. Kursisten skal være i stand til på sikker måde at planlægge, gennemføre og lede dykninger med en gruppe uddannede dykkere.
Forudsætninger

  1. Kursisten skal være fyldt 18 år ved kursets start 2. Kursisten skal have CMAS 2-stjernet dykkercertifikat eller praktisk dykkererfaring svarende til, hvad der kræves ved certificering til CMAS 2-stjernede dykker eller tilsvarende viden og færdigheder efter instruktørens vurdering. 3. Dokumentere mindst 50 loggede dykninger i åbent vand, inkl. natdykning, dykning under forhold med nedsat sigtbarhed, dybere dykninger mellem 30-40 meter, strømdykning, koldtvandsdykning samt navigationsdykning. 4. Kursisten skal have en af Dansk Sportsdykker Forbund godkendt lægeattest, der er mindre end 5 år gammel (3 år for kursister over 40 år) 5. Første hjælps kursus inkl. hjerte-lungeredning. 6. Kursisten skal underskrive en uddannelsesaftale