I Slagelse Sportsdykkerklub har vi to hurtiggående både, som anvendes i forbindelse med forskellige dykkeraktiviteter.

    

For at kunne håndtere disse både, således at ingen kommer til skade, materiellet ikke lider overlast og sidst men ikke mindst – at lovgivningen om bådførernes færdigheder er opfyldt, gennemfører vi i klubben en bådføreruddannelse, der resulterer i udstedelse af et officielt (udstedt af søfartsstyrelsen) ”speedbådskort” – også kaldet det grønne kort. Alle, der ønsker at fungerer som bådførere i klubben skal gennemgå denne uddannelse. Dog behøver man ikke at aflægge prøven, såfremt man allerede har et bådførerbevis som ”speedbådskort” (det grønne kort) eller ”duelighedsbevis” (det blå kort) eller andre videregående bådførerbeviser.

Under uddannelsen lærer man om søvejsregler, fartøjskendskab – herunder håndtering af bådtrailerne -, styring og manøvrering af hurtiggående både, forebyggelse og bekæmpelse af brand om bord, søsikkerhed og beskyttelse af havmiljøet.

Undervisningen er opdelt i en teoretisk og en praktisk del.
Den teoretiske del foregår både i materialerummene, hvor bådene befinder sig, og i teorilokalet. Den praktiske del foregår til søs, hvor bådførerinstruktørerne træner aspiranterne i praktisk sejlads i den største af klubbens både.
Uddannelsen afsluttes med prøveaflæggelse for en af søfartstyrelsen udpeget censor.
Prøven er overvejende i praktisk sejlads.
Da der ikke aflægges en egentlig teoretisk prøve, får kandidaterne stillet en række en række spørgsmål om søvejsregler, fartøjdkendskab, søsikkerhed m.v. under prøvesejladsen.

Man kan deltage i uddannelsen, såfremt man på prøveaflæggelsestidspunktet er fyldt 16 år.
Prisen for kurset, der i øvrigt er forbeholdt klubbens medlemmer, er ca. 1.000,- kr.
Prisen inkluderer undervisningsmaterialer, benzin til båden og til trailertransporten samt udstedelse af ”speedbådskortet”.

Kurset vil blive gennemført i foråret, når der er et passende antal kursister.
.
.
.
.
—————————————————————————————————————-
Siden er sidst opdateret den 19.02.2017