Stranddyk

Slider

Stranddyk er dyk med udgangspunkt fra strand.
Der er jo langs Danmark en del kyststrækninger hvor det er muligt at komme i vandet.
Vores stranddyk er primært baseret fra kysten Storebælt.
Men kører efter vejrforhold også til andre steder i Danmark.