Regnskab 2018 Slagelse sportsdykkerklub

Ingen kategori
KontoNavn Perioden  År til dato  Sidste År til dato 
998RESULTATOPGØRELSE
999Omsætning
1100Kontingent               53.317,00                53.317,00               40.648,00
1150Indmeldelsesgebyr                     600,00                      600,00                    200,00
1159Kontingent i alt               53.917,00                53.917,00               40.848,00
1175Kursusgebyr Senior               80.630,00                80.630,00                 3.245,00
1180Kursusgebyr Juniorer                              –                                 –                                 –  
1200Tilskud og gaver                 3.633,86                  3.633,86                 3.539,36
1250Annonceindtægter                              –                                 –                                 –  
1260Kompressor                 8.978,81                  8.978,81                 3.600,00
1265Salg af diverse                 1.680,00                  1.680,00                   517,81
1270øl / vand                              –                                 –                                 –  
1280Ture                              –                                 –                        78,09
1285Campingvogn                              –                                 –                    -815,00
1286Driftsudgift Bådtrailer                   -150,00                    -150,00                               –  
1290Tilskud kurser                              –                                 –                  16.106,40
1298Omsætning i alt             148.689,67              148.689,67                67.119,66
1299Omkostninger
2100Husleje             -17.068,08              -17.068,08              -16.162,24
2150DSF/SIKS kontingent             -25.560,00              -25.560,00              -18.255,00
2175Indkøb af diverse materialer             -21.434,50              -21.434,50              -25.724,15
2180Flaskeleje             -16.651,73              -16.651,73                 -5.911,57
2190Luft                -6.699,12                 -6.699,12                               –  
2200Kursus Juniorer                              –                                 –                                 –  
2250Kursus Seniorer             -12.466,00              -12.466,00                 -4.315,00
2260Møder og kurser                -1.422,67                 -1.422,67                 -3.694,88
2270Forsikringer                -7.833,95                 -7.833,95                 -5.882,55
2275Falck Securitas                -4.344,56                 -4.344,56                 -4.194,43
2277Internet og Webside                -1.119,00                 -1.119,00                 -1.161,00
2280Øvrige omkostninger                   -305,58                    -305,58                 -3.906,77
2495Omkostninger i alt           -114.905,19            -114.905,19              -89.207,59
2499Dækningsbidrag               33.784,48                33.784,48              -22.087,93
2999Aktivitetsudvalget
3100øl / vand og kaffe                              –                                 –                                 –  
3200Ture                              –                                 –                                 –  
3250Brændstof til ture                   -300,00                    -300,00                    -653,90
3260Driftsudgifter Campingvogn                   -802,00                    -802,00                               –  
3290Aktivitetsudvalg i Øvrigt                              –                                 –                                 –  
3298Aktivitetsudvalg i alt                -1.102,00                 -1.102,00                    -653,90
3299Kontorhold
3310Kontorartikler                -1.725,85                 -1.725,85                               –  
3320Kopier                              –                                 –                                 –  
3330Reparation/vedligeholdelse                -8.841,41                 -8.841,41                 -4.399,50
3398Kontorhold i alt             -10.567,26              -10.567,26                 -4.399,50
3399Materialer
3400Kompressor                              –                                 –                                 –  
3410Nitrox                              –                                 –                   -1.431,40
3420Materialer / reparationer                   -351,10                    -351,10                 -2.750,00
3430Små anskaffelser                   -390,00                    -390,00                               –  
3499Materialer i alt                   -741,10                    -741,10                 -4.181,40
3999Administrationsomkostninger
4000Kontorartikler                              –                                 –                         -59,90
4100Computersoftware                              –                                 –                                 –  
4200Computerhardware                              –                                 –                                 –  
4300Telefon                   -348,00                    -348,00                    -200,00
4310Internet                              –                                 –                                 –  
4400Porto                              –                                 –                                 –  
4500Revisor                   -366,00                    -366,00                               –  
4600Advokat                              –                                 –                                 –  
4700Webhotel og domænenavne                      -50,00                       -50,00                               –  
4998Administrationsomkostninger i alt                   -764,00                    -764,00                    -259,90
5998Resultat før afskrivninger               20.610,12                20.610,12              -31.582,63
5999Afskrivninger
6000Afskrivning, inventar lokaler                              –                                 –                                 –  
6100Afskrivning, driftsmidler                              –                                 –                -13.895,53
6200Afskrivning, computer                              –                                 –                                 –  
6298Afskrivning i alt                              –                                 –                -13.895,53
6998Resultat før renter               20.610,12                20.610,12              -45.478,16
8999Renteindtægter
9000Renteindtægt, bank                              –                                 –                                 –  
9100Renter, Debitor                              –                                 –                                 –  
9110Rykkergebyr, Debitor                              –                                 –                                 –  
9120Valutadifferencer gevinst, Debitor                              –                                 –                                 –  
9130Valutadifferencer gevinst, Kreditor                              –                                 –                                 –  
9198Renteindtægter i alt                              –                                 –                                 –  
9199Renteudgifter
9200Renteudgift, bank                              –                                 –                         -18,70
9205Gebyr, bank                   -225,00                    -225,00                 -1.424,00
9220Valutadifferencer tab, Debitor                              –                                 –                                 –  
9230Valutadifferencer tab, Kreditor                              –                                 –                                 –  
9298Renteudgifter i alt                   -225,00                    -225,00                 -1.442,70
9995Periodens resultat               20.385,12                20.385,12              -46.920,86
BALANCE
AKTIVER
Anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar
10000Driftsmidler, saldo                              –                  55.582,10                55.582,10
10400Driftsmidler, Årets afskrivninger                              –                -13.895,53              -13.895,53
10498Driftsmidler og inventar i alt                              –                  41.686,57                41.686,57
10499Computer
10997Computer i alt                              –                                 –                                 –  
Anlægsaktiver i alt                                    –                41.686,57
Omsætningsaktiver
15000Nordea 5493 849 338                              –                                 –                                 –  
15001SPKS 0524 _ 0000 294 099               26.129,88                33.003,63                  6.873,75
15005Nordea                              –                                 –                                 –  
15010Kontantbeholdning                     276,00                      450,00                      174,00
15700Tilgodehavender
15720Øvrige tilgodehavender                              –                    1.200,00                  1.200,00
15730Periodisering, flaskeleje                -8.620,91                               –                    8.620,91
15799poster til undersøgelse                              –                                 –                                 –  
Omsætningsaktiver i alt                         17.784,97            34.653,63
AKTIVER I ALT                    17.784,97                76.340,20
PASSIVER
15999Egenkapital                      -45.754,59
16100Overført overskud                              –                -20.385,12                46.920,86
16105EK korrektion tidligere År                              –                                 –                    8.805,00
16200Privat                              –                                 –                                 –  
16250Egenkapital i alt                              –                -66.139,71              -45.754,59
16300Gæld
16310Anparter                              –                   -6.300,00                 -6.300,00
16320Gæld til medlemmer                -1.282,99                 -3.787,99                 -2.505,00
16330Claus udlæg 2017                 3.995,64                               –                   -3.995,64
16500Kreditor                              –                                 –                                 –  
16501Flaskeleje                   -112,50                    -112,50                               –  
16798Gæld i alt                   -112,50              -10.200,49              -12.800,64
PASSIVER I ALT                       2.600,15          -76.340,20 
19999Fejlkonto/nulkontrol                              –                                 –                                 –  
Slagelse d. 
_____________________________    ______________________  _______________ 
revisor     revisor  kasser