Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig
eleven har, før der udstedes et 2-stjernet CMAS dykkercertifikat.
De bindende krav er DSF’s implementering af CMAS-standard ” CMAS
TWO-STAR DIVER STANDARD (BOARD OF DIRECTORS VISA N0: 208)
Dykkeren skal kunne anvende al relevant flaskedykkerudstyr sikkert og korrekt til dykning uden dekompressionsstop på dybder ned til maksimalt 40 meter på luft.
Dykkeren er i stand til på sikker måde at planlægge og gennemføre dykninger.

Forudsætninger for start på kursus
1. Kursisten skal være fyldt 15 år ved kursets start.
2. Kursisten skal have CMAS 1-stjernet dykkercertifikat – eller tilsvarende certifikat, viden og færdigheder efter instruktørens vurdering.
3. Kursisten skal have en af Dansk Sportsdykker Forbund godkendt lægeattest, der er mindre end 5 år gammel (3 år for kursister over 40 år)
4. Kursisten skal underskrive en uddannelsesaftale – for mindreårige skal der ligeledes være underskrift fra værge.