Stranddyk

Slider

Stranddyk er dyk med udgangspunkt fra strand. Der er jo langs Danmark en del kyststrækninger hvor det er muligt at komme i vandet. Vores stranddyk er primært baseret fra kysten Storebælt. Men kører efter vejrforhold også til andre steder i...

Læs mere