Generalforsamling

Dato/tid
Date(s) - 05/02/2019
19:00 - 22:00

Kategori

Deltagere: 9

 • Ditte Brogaard Westergaard
 • Johnnie Egon Skov
 • Henrik Schultz
 • Uffe Larsen
 • Tony Allan Hvied
 • Carl Edward Tronhjem
 • Steen Bendtsen
 • Jan Dyrmann Gregersen
 • Flemming Jensen
Bemærk: Deltager kan have reserveret mere end en plads.

Kontakt for mere information:
Johnnie Egon Skov, Mobil:

Kære alle.

Der indkaldes hermed til Generalforsamling tirsdag d. 5. februar klokken 1900 på Antvorskov skole.

En mere detaljeret dagsorden vil blive fremlagt her på siden senest mandag d. 21. januar. I den forbindelse skal emner til behandling på Generalforsamlingen være undertegnede i hænde senest d. 20. januar via mail (se nederst)

Man er naturligvis velkommen til at bringe emner op i punktet “eventuelt”. Dog kan det ikke forventes at der bliver taget stilling og endelige beslutninger til emner hér, da der kan være sagsbehandlings tid.

Jeg skal bede udvalgsformænd om at lave en kort beretning om aktiviteter, udfordringer samt plan fremadrettet for deres udvalg.

Bemærk venligst pkt. 7 Bestyrelsen: Går du med tanker om at forme klubben, skal du overveje at stille op til eventuelle bestyrelses- eller udvalgsposter.

Vores formand Kim Stub har valgt at trække sig fra posten som formand. Dette betyder at formandsposten også er på valg i år.

Må jeg i den forbindelse på bestyrelsens vegne takke Kim for det store arbejde han har lagt i klubben, med håb om fortsat godt samarbejde.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Formandens beretning om den forløbne periode.
 3. 3a. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

3b. Budgetfremlæggelse samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsegebyr.

 1. Udvalgenes beretninger.
 2. Indkomne forslag:                                                                                                                                               – Kim Stub: Ændring af paragraf 15: § 15
  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst halvdelen af klubbens medlemmer eller flertallet af bestyrelsen ønsker dette.
  Krav herom samt dagsorden skal fremsendes til bestyrelsen, som skal sørge for indkaldelse senest 1 måned efter.
  Indkaldelse skal ske med brevpost til medlemmerne med et varsel på 14 og 30 dage, før den ekstraordinære generalforsamling afholdes. Ændres til: § 15
  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst halvdelen af klubbens medlemmer eller flertallet af bestyrelsen ønsker dette.
  Krav herom samt dagsorden skal fremsendes til bestyrelsen, som skal sørge for indkaldelse senest 1 måned efter.
  Indkaldelse skal ske via email til medlemmerne med et varsel på 14 og 30 dage, før den ekstraordinære generalforsamling afholdes.                                                                                                                                                                                                                                                                                   – Johnnie Skov: Ansøgning om nyt klubhus: Vi har fået en kontaktperson ved Slagelse kommune som bestyrelsen ønsker at tage kontakt til mhp. at ansøge om et klubhus. Der ses følgende muligheder:                                                                                                                                                            1. Kommunen stiller et klubhus til rådighed, hvoraf klubben selv afholder forbrugsudgifter samt naturligvis vedligeholdelse af klubbens eget materiel. Kommunen afholder alle andre udgifter dog minus en evt. symbolsk husleje på ikke over 2.000 kr. pr. måned. Klausu er at klubben får plads til alt klubbens nuværende materiel.                                                                                                     2. Klubben fastholder med klubhus i laden som hidtil.                                                                              – Johnnie Skov: Salg af campingvogn: Campingvognen har ikke været ude og køre siden den blev lavet. Den står i laden og er en udgift. Der stilles forslag til at den sælges/skrottes.                             Forslaget stilles til afstemning Ja/nej                                                                                                    Afstemning hvis forslaget vedtages: Anparter i campingvognen i alt udgør ca. 2.500 kr. Skal disse anparter udbetales til “investorer” eller tilfalde klubben. Forslaget stilles til afstemning.
 3. Valg af bestyrelse:
 • Formand (idet Kim er gået af som formand)
 • Næstformand
 • Kasserer Sekretær
 • Første suppleant, ledig
 • Valg af repræsentanter til DSF
 • Valg af 1. revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Diskussion/afstemning om fastholdelse/nedlæggelse/oprettelse af diverse udvalg, samt formænd til disse og derved vedtægtsændringer.

8.Eventuelt

Meld venligst til her på siden om du deltager, således vi ved hvor meget kage og kaffe vi skal have med. Du er også meget velkommen til at medbringe kage.

Pbv.

Johnnie Skov

Fg. Formand

johnnieegon@hotmail.com

Tilmeld

Du skal være logget ind, for at kunne tilmelde dig.