Dagsorden Generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/tid
Date(s) - 23/02/2022
19:00 - 21:00

Sted
Antvorskov skole

Kategori

Deltagere: 0
Bemærk: Deltager kan have reserveret mere end en plads.

Kontakt for mere information:
Johnnie Egon Skov, Mobil:

Slagelse Sportsdykker Klub – Pingvinerne
Dagsorden ordinære Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes: 23. januar 2022 kl. 19:00.
Mødested: Antvorskov Skole, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse,
lokale E7

Dagsorden for forsamlingen:
1. Valg af ordstyrer
a. Formanden styrer valget af ordstyrer.
b. Valgene foretages ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer forlanger skriftlige
afstemning.
c. Enhver afgørelse er gældende fra generalforsamlingens afslutning.
d. Generalforsamlingens valg og forhandlinger skal refereres i klubbens protokol, som skal
fremlægges på generalforsamlingen.
e. Indkomne forslag, revideret regnskab, budget, kontingentsatser og indmeldelsesgebyr sættes på
hjemmesiden med besked til klubbens medlemmer på mail senest 8 dage før generalforsamlingen
afholdes.

2. Formandens beretning om den forløbne periode.
a. Johnnie Skov

3. Kassererens fremlæggelse:
a. Jan Gregersen
i. Af revideret regnskab til godkendelse
1. (Se klubbens hjemmeside)
ii. Af budgetfremlæggelse samt
1. (Se klubbens hjemmeside)

4. Udvalgenes beretninger:
a. Tur- og aktivitetsudvalg: Johnnie Skov
b. Bådudvalg: Flemming Jensen
c. Jagt- junior og UV-rugbyudvalg: Kim Hinsby
d. Arkæologiudvalg: Søren Hansen (er passivt medlem)
e. Sponsorudvalg: Flemming Jensen
f. Fotoudvalg: Ditte Westergaard
g. Sikkerhedsudvalg: Carl Tronhjem.

5. Indkomne forslag:
a. Der er ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelse:
a. På lige årstal:
i. Formand – Johnnie Skov (genopstiller)
ii. Materielforvalter 2021 – Flemming Jensen (genopstiller)
iii. Sekretær 2021 – Steen Bendtsen (genopstiller)
b. På ulige årstal:
i. Næstformand – 2021 – Uffe Larsen
ii. Kasserer – 2021 – Jan Gregersen

7. Valg af web-ansvarlige på lige årstal:
a. 2021 – John Berth og Nicolai Bredahl- Jørgensen (Flemming ansvarlig)

8. Valg af bestyrelse suppleanter
a) På lige årstal – 2. Suppleant (Valg)
i) 2020 – Tony Hvied
b) På ulige årstal – 1. suppleant (Ingen valg)
i) 2021 – Signe Søndergaard

9. Valg af repræsentanter til DSF
a. På baggrund af tilmeldingsfrist er Johnnie, Uffe og Steen valgt af bestyrelsen. Indvendinger og ændringer kan tilføres.

10. Valg af revisorer og revisor suppleant
a) På lige årstal – 2. revisor (Valg) – Gert Nielsen
b) På ulige årstal – 1. revisor (Ingen valg) 2021 – Ditte Westergaard
c) Hvert år – Suppleant: (2021) – Claus Nielsen

11. Valg af udvalg:
a. Hvert udvalg består af mindst 2 personer, som vælges for to år af gangen på henholdsvis lige og
ulige år. Udvalgene er direkte ansvarlige overfor bestyrelsen via en udvalgsformand, som udvalget
udpeger blandt sine medlemmer inden 14 dage efter generalforsamlingen. Udvalgene kan være
selvsupplerende indenfor valgperioden.
b. Tur- og aktivitetsudvalg 2021 – 1. Johnnie Skov (valgt 2021, 2. John Berth, Søren Hansen,
Steen Bendtsen, Tony Hvied, Jan Gregersen genopstiller. John Berth blev valgt og tidligere
medlemmer fortsætter
c. Bådudvalg 2021 – 1. Flemming Jensen (valgt 2020), 2. Keld Larsen, John Berth.
d. Jagt-junior og UV-rugbyudvalg – 1. Kim Hinsby (valgt 2021), 2. Gert Nielsen, Mette Ventrup
Brandt og John Berth.
e. Arkæologiudvalg – 1. Søren Hansen (valgt 2021, dog skal ny udvalgsforperson findes), 2. Michael Tønning, Per Haugaard.
f. Sponsorudvalg – Flemming Jensen (valgt 2021), Mette Ventrup Brandt og John Berth
g. Foto Udvalg – 1. Ditte Westergaard (valgt 2021) 2. Steen Bendtsen
h. Sikkerhedsudvalg – 1. Carl blev valgt (valgt 2021)

12. Eventuelt

PBV

Johnnie Skov

Formand – Slagelse Sportsdykkerklub

 

Tilmeld

Du skal være logget ind, for at kunne tilmelde dig.